Om oss

Inscan har bred erfaring med innen- og utendørs 3D-scanning av bygg og anlegg, industri, terreng og kulturminner.

Din leverandør innen 3D-scanning

Ved bruk av topp moderne utstyr samler vi inn millioner av punkter i sekundet, og skaper en millimeterpresis kopi av virkeligheten.

Dataene sammenstilles og genererer en punktsky før det videre modelleres fullverdige 3D-modeller som gjenskaper enhver konstruksjon eller bygning med inventar og tekniske installasjoner, i riktige mål og størrelser.

Riktig og nøyaktig prosjekteringsgrunnlag

3D-modellene danner et særdeles godt prosjekteringsgrunnlag for deg som arkitekt eller prosjekterende ved ombygging og/eller rehabilitering av konstruksjoner og bygninger, der eksisterende situasjon er et viktig utgangspunkt for å finne de beste løsningene.
 

Viktig for et effektivt prosjekt

Effektiv og nøyaktig prosjektering kan spare store summer i prosjekter der det er usikkerhet ved eksisterende situasjon, og her er virkelig 3D-scanning et effektivt verktøy for å få full kontroll i prosjekteringsfasen.

Magnus Tombre Strand

Daglig Leder / Inscan

Effektiv og nøyaktig prosjektering ved bruk av 3D-scanning