Tjenester

3D-scanning er den perfekte metode for å lage en detaljert og millimeterpresis kopi av konstruksjoner og områder, og gir deg tilgang til unike måleresultater i 3D.

Man kan raskt og kostnadseffektivt hente inn enorme mengder med data og underlag som gir deg som prosjekterende enorme fordeler, f. eks ved manglende underlag på prosjekt eller ved detaljprosjektering mot eksisterende konstruksjoner.

Hvorfor bruke 3D-scanning?

3D-laserscanning er en svært nøyaktig og forholdsvis rimelig metode for å hente inn «as built/som bygget»- informasjon om bygninger, industrianlegg, konstruksjoner, installasjoner osv. Ved bruk av 3D-skanning kan man på kort tid generere punktskyer av nåværende situasjon, som igjen kan brukes til å produsere detaljrike BIM-modeller til bruk i CAD/BIM programvare.

Man kan altså på en rask og effektiv måte hente inn et uvurderlig underlag for videre beslutninger på deres prosjekt, og på den måten spare deg som kunde for mange timer og store kostnader.

Spar tid og penger

Hent ut bygningsinformasjon i løpet av få timer, og effektiviser prosjekteringen ved hjelp av 3D-scanning.

FDV-dokumentasjon

3D-scanning passer utmerket til bruk som FDV-dokumentasjon.

Befaring og prosjektering

Bruk punktskyen aktivt som befarings- og prosjekteringsverktøy.

Høy nøyaktighet og detaljnivå

Jobb med 3D-informasjon med en nøyaktighet inntil +/- 2mm.

Bygg og anlegg

Ved påbygging, ombygging eller restaurering av eksisterende bygg kan man ved bruk av 3D-scanning skaffe et uvurderlig underlag for videre prosjektering.

Vi kan lage nøyaktige 3D-modeller som viser eksisterende bygninger som de er. Dette gir det beste utgangspunktet for å gjøre forandringer, tegne tilbygg og foreslå utbedringer.

3D-skanning av eksisterende bygg vil avsløre avvik fra byggetegninger og gjøre det mulig å prefabrikkere tilbygg og endringer uten å risikere mye arbeid med tilpasning på stedet.

Industri

Industri og olje- og gassinstallasjoner er eksempler på komplekse anlegg hvor arbeidstegninger i mange tilfeller ikke stemmer helt overens med dagens situasjon, eller at tidligere arbeidstegninger ikke lenger er tilgjengelige.

Ved oppgraderinger, vedlikehold og utbedringer av slike anlegg vil 3D-scanning kunne gjenskape en nøyaktig og detaljert kopi av anlegget slik det ser ut i dag.

Vår 3D-scanner samler inn mengder med data som prosesseres til en punktsky. Med utgangspunkt i punktskyen produseres det deretter 3D-modeller og 3D-tegninger av anlegget som sørger for et best mulig utgangspunkt for å foreta ombygginger og utbedringer av anlegget.

Scan to BIM

«Scan to BIM» er prosessen fra innmåling og 3D-scanning av eksempelvis en bygning eller konstruksjon, til modellering av selve BIM-modellen.

Først genereres det en millimeterpresis kopi av virkeligheten og nåværende situasjon med en 3D laserscanner – en såkalt punktsky. Millioner av punkter hentes inn og bearbeides, for deretter å importeres i CAD/BIM-programvare for produksjon og modellering av en BIM-modell.

Detaljeringsgraden på BIM-modellen avhenger av behovet hos kunden, og vi kan levere alt fra kun grunnleggende struktur og geometri til høy detaljeringsgrad for en svært nøyaktig gjengivelse av virkeligheten.

Rehabiliteringsprosjekter, eiendomsforvaltning og tilbygg/nybygg med tilknytning til eksisterende bygningsmasse er noen eksempler hvor «Scan to BIM» kan være en effektiv måte å hente inn underlag for ditt prosjekt, for så å benytte BIM-modellen til videre prosjektering.

Kulturminne

Historiske bygninger og konstruksjoner er utsatt for setningsskader, forvitring og forråtnelse, og det er et stort behov for nøyaktig dokumentasjon av disse bygningene for å få et godt og detaljert grunnlag for tiltak som må settes i verk.

3D-scanning gir raskt og økonomisk en helt nøyaktig kopi av området, og med punktskyen som underlag kan man produsere 3D-modeller, plantegninger og annet relevant underlag som trengs for videre vedlikehold og utbedringer. 

Slik fungerer det

3D-scanning

Innhenting av data ved bruk av 3D-scanner.

1

Prosessering

Bearbeiding og prosessering av punktsky.

2

Scan to BIM

Modellering av BIM-modell basert på punktsky.

3

Leveranse

Levering av punktsky og BIM-modell.

4

Slik fungerer det

3D-scanning

Innhenting av data ved bruk av 3D-scanner.

1

Prosessering

Bearbeiding og prosessering av punktsky.

2

Scan to BIM

Modellering av BIM-modell basert på punktsky.

3

Leveranse

Levering av punktsky og BIM-modell.

4

Har du spørsmål?

Kontakt oss gjerne for en uforpliktet prat.
Kontakt oss

Magnus Tombre Strand

Daglig leder